1. Udeľuje týmto súhlas spolku LUDUS MAGNUS, z.s. IČ 03578151, DIČ CZ 03578151, so sídlom Stroupežnického 1720/3, Smíchov, 150 00 Praha 5, spisová značka L 61403 vedená u Mestského súdu v Prahe (ďalej len „Správca“), aby v zmysle zákona č.101 / 2000 Zb. , o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracovával tieto osobné údaje:
  1. Vaše meno a priezvisko, bydlisko, telefónne číslo a emailovú adresu ako zákonného zástupcu a
  2. meno a priezvisko, bydlisko, vek, školskú triedu a zdravotné obmedzenia Vášho dieťaťa
 2. Tieto údaje budú Správcom spracované výnimkou údaje o zdravotnom obmedzení Vášho dieťaťa za účelom poskytovania služby športového kurzu pre Vaše dieťa, ponuku ďalších služieb Správca a jeho partnerov prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku a archivované po dobu 4 rokov po ukončení zmluvného vzťahu medzi Správcom a Vami . Údaj o zdravotnom obmedzení dieťaťa je spracovávaný na základe Vášho súhlasu s cieľom správne zaradenie Vášho dieťaťa do športového kurzu zodpovedajúcej fyzickej náročnosti a bude tiež archivovaný po dobu 4 rokov po ukončení zmluvného vzťahu medzi Správcom a Vami
 3. S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním emailu alebo listu na emailovú adresu poverenec@jsmeinline.cz alebo na adresu LUDUS MAGNUS, z.s., poverenec pre ochranu osobných údajov, Svatoslavova 343/41, 140 00 Praha 4.
 4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia: poskytovateľ emailových služieb: The Rocket Science Group, LLC, so sídlom 675 Ponce de Leon Ave NIE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA; poskytovateľ daňových služieb: Solitea Česká republika, a.s., so sídlom Drobného 49, Brno 602 00; poskytovateľ dotácií: Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy, so sídlom Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1; poskytovateľ telekomunikačných služieb: ProfiSMS s.r.o., so sídlom Rohanské nábř. 678/29, 186 00 Praha 8.
 5. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:
  1. vziať súhlas kedykoľvek späť,
  2. požadovať od Správcovia informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva,
  3. požadovať od Správcovia vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
  4. vyžiadať si u Správca prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  5. požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
  6. v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na Správca alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.
 6. Podrobná úprava Vašich práv a ďalšie informácie o tom, ako Správca spracováva osobné údaje je k dispozícii v Pravidlách spracovania osobných údajov.